Tjänster

 

Tillsammans med Er står vi gärna till tjänst med att;

  • utveckla ett effektivt flöde av företagets behov av skärande verktyg. ex.vis genom:
           - hjälp med inköp av verktygen
           - utsortering av vilka verktyg som har behov av slipning, skrotning etc.
           - utveckla kostnadseffektiv hantering av verktygsflödet
  • arbeta fram rutiner och processer av mer kommersiell och administrativ karaktär