Välkommen till ANPROS AB

Använder ert företag fräsar, borr, gängtappar m.m. för 
metall, plast och träbearbetning etc.?

    Vi erbjuder bl.a.

  •  specialanpassade verktyg inom segmentet skärande verktyg
  •  skärpning / slipning / ytbehandling av befintliga skärande verktyg med förhöjd avverkningshastighet, samt ökad livslängd vad gäller slitage
  •  försäljning av nya verktyg från egen produktion, samt från väletablerade  verktygstillverkare
  •  att tillsammans med kunden utveckla ett kostnadseffektivt logistikflöde för totala verktygsbehovet
     

    Låt oss visa vår kompetens. Vi kan med stor sannolikhet vara ert företags leverantör och
    samarbetspartner, inom segmentet ändamålsenliga och kostnadseffektiva skärande
    verktyg

 

loading...