Vår kompetens

 

ANPROS AB har;

 • mer än 40 års erfarenhet av tillverkning, slipning och bearbetning med skärande verktyg för verkstadsindustrin.
 • bred och lång erfarenhet inom området produktionsteknik, vilket medför en förståelse för hur ett verktyg skall konstrueras, till att bli så kostnadseffektivt som möjligt ur produktionssynpunkt
 • under lång tid regelbundet hjälpt sina kunder ta fram lösningar för sin produktion, genom specialtillverkade skärande verktyg. Detta har ofta medfört en väsentlig effektivisering i kundens tillverkningsprocess.
 • nära samarbete med forskare och företag, som ligger i framkant när det gäller ytbehandling av skärande verktyg vilket väsentligt ökar dess livslängd
 • bred och lång erfarenhet vid framtagning och genomförande av kostnadseffektiva metoder inom området material och produktförsörjning, inklusive flödesprocesser och logistiklösningar

Historik och bakgrund 

 • Företagsnamnet ANPROS står för Anpassad Produktions Service.
 • ANPROS AB startades år 1992 i Valdemarsvik av kompanjonerna Bo Bergner och Maj-Britt Magnusson. Företaget har sedan dess varit verksamt inom området skärande verktyg för i första hand verkstadsindustrin.
 • Bo´s långa erfarenhet från bl.a. området produktionsteknik, samt hans genuina intresse lösa produktionstekniska frågor, inom segmentet  skärande verktyg, har varit en viktig faktor till ANPROS goda rykte hos dess kunder.
 • År 2009 flyttades den huvudsakliga delen av ANPROS till Kolmården, och resterande del under första halvåret 2012.
 • År 2011 utökades maskinparken med ytterligare en CNC maskin, vilket höjt produktionskapaciteten väsentligt. Under 2011 genomfördes även en ombyggnad och renovering av lokalerna i Kolmården, vilket gett en mer ändamålsenlig och rationellare produktionsprocess.
 • Våren 2012 slutade Maj-Britt, i och med att hon gick i pension.
 • Från februari 2012 har Gunnar Sem gått in som delägare. Gunnar har lång erfarenhet från bl.a. olika processer inom affärs- och leverantörsutveckling, kommersiella frågor, upphandlingar m.m. och kommer bl.a. arbeta med att vidareutveckla ANPROS inom dessa områden.