Affärside´

ANPROS AB skall, genom sin gedigna erfarenhet inom området skärande bearbetning av hårdmetalls och snabbstålsverktyg, samt inom områdena produktionsservice, logistik/upphandlingsmetoder och därmed förenliga tjänster, i nära samarbete med sina kunder, erbjuda lösningar och en kvalitét som minst motsvarar Kundens förväntningar vad gäller prestanda och totalkostnad.

Exempelvis genom:

  • Tillverkning av specialanpassade skärande verktyg
  • Tillverkning och försäljning av skärande verktyg i standard utförande
  • Skärpning, slipning, modifiering och omarbetning av kundens befintliga skärande verktyg
  • I nära samarbete med kunden/slutanvändaren, utveckla en så optimal och kostnadseffektiv lösning som möjligt i tillverkningsprocessen med hjälp av verktyg för skärande bearbetning
  • Tillsammans med kunden utveckla kostnadseffektiva rutiner vad gäller kundens flöde av skärande verktyg för sina behov.